Protetiikka

Protetiikalla tarkoitetaan purennan korjaamista/rakentamista siinä tapauksessa, kun useita hampaita on jouduttu poistamaan. Nykyään protetiikkaa ja purennan kuntoutusta tehdään myös enenevässä määrin, kun purenta on väärien paikkamateriaalien käytöstä johtuen madaltunut niin, että siitä seuraa toiminnallista tai esteettistä haittaa.

Purenta rakennetaan toiminnalliseksi hampaiden poistojen jälkeen joko kiinteillä rakenteilla (kruunu, silta, implantti), irrotettavilla rakenteilla (osaproteesit ja kokoproteesit) tai näiden yhdistelmillä.

Jokainen proteettinen työ suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden potilaan jäljellä olevat hampaat, potilaan budjetti ja toiminnalliset/esteettiset odotukset.