Purentafysiologinen hoito ja bruksismin hoito

Purenta, joka ei ole täysin kohdallaan voi aiheuttaa monenlaisia vaivoja hammaskivusta ja hampaiden kulumisesta purentalihasten ja leukanivelten kipuun, päänsärkyihin ja niskakipuihin. Myös osa migreeneistä on purentaperäisiä.

Bruksisimilla tarkoitetaan hampaiden puristamista tai liikuttelua toisiaan vasten muuten kuin syödessä ja puhuessa. Kudokset eivät kestä tällaista ”ylikäyttöä” ja siitä seuraa erilaisia ongelmia: hampaiden lohkeamisia ja kulumista, kipua, jopa nivelrikkoa, päänsärkyä, niska- ja hartiavaivoja ja uniongelmia. Yöllä hampaitaan narskutteleva ihminen usein nukkuu katkonaisemmin ja levottomammin kuin leukojaan rennosti pitävä.

Syitä narskuttelulle on monia ja yksi yleisimmistä on epästabiili purenta.