Protetiikka Tallinna

Protetiikalla tarkoitetaan purennan korjaamista/rakentamista niissä tapauksissa, kun useita hampaita on jouduttu poistamaan. Nykyään protetiikkaa ja purennan kuntoutusta tehdään myös silloin, kun purenta on väärien paikkamateriaalien käytöstä johtuen madaltunut ja aiheuttanut toiminnallista tai esteettistä haittaa.

Purenta rakennetaan Hambakliinik Albinissa toiminnalliseksi hampaiden poistojen jälkeen joko kiinteillä rakenteilla (kruunu, silta, implantti), irrotettavilla rakenteilla (osaproteesit ja kokoproteesit) tai näiden yhdistelmillä.

Jokainen proteettinen työ suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden potilaan jäljellä olevat hampaat, potilaan budjetti ja toiminnalliset/esteettiset odotukset. Tervetuloa Hambakliinik Albinin Tallinnan vastaanotolle!